Nieuczciwa konkurencja

  • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
  • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Niewolnicze naśladownictwo
  • Utrudnianie dostępu do rynku
  • Nieuczciwa reklama
  • Postępowania przed UOKiK

Natalia Basałaj

Natalia Basałaj

Radca prawny

Posiada doświadczenie z zakresu prawnej ochrony konkurencji i konsumentów. 

W ramach świadczonej pomocy zajmuje się reprezentacją Klientów, których prawa zostały naruszone przez działanie przedsiębiorców oraz doradztwem odnośnie rozwiązań biznesowych i reklamowych pod kątem ich zgodności z prawem.   

Oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a także praw własności intelektualnej.

Bezpłatny kontakt

Przedstaw swój problem w krótkiej rozmowie lub poprzez formularz kontaktowy.

lub
Porady prawne online - MojMecenas.com