Własność przemysłowa i intelektualna

  • Prawo autorskie i umowy
  • Licencje
  • Znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe
  • Unijne znaki towarowe i wzory przemysłowe
  • Patent Europejski i PCT
  • Postępowanie przed sądem własności intelektualnej

Andrzej Przytuła

Andrzej Przytuła

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie autorskim oraz prawie własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty).

Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, EPO, EUIPO, WIPO, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Bezpłatny kontakt

Przedstaw swój problem w krótkiej rozmowie lub poprzez formularz kontaktowy.

lub
Porady prawne online - MojMecenas.com